Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2018 roku.
 
 
Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 05 lutego 2018 roku na adres Urząd Gminy w Czerminie, Czermin 47, 63-304 Czermin lub na adres  e-mail  promocja@czermin.wlkp.pl