KURENDA

Wójt Gminy Czermin informuje, iż Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych dla Mieszkańców Gminy Czermin od 50 roku życia.

 

Wójt Gminy Czermin informuje, iż Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych dla Mieszkańców Gminy Czermin od 50 roku życia.

Badania będą dotyczyć:

Profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (rak jelita grubego)

Profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo – płciowego mężczyzn (prostata)

W dniu 11.08.2017r. o godz. 1220 Ośrodku Kultury w Czerminie

przeprowadzone zostanie SPOTKANIE EDUKACYJNE 

Podczas spotkania, zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki do przygotowania materiału do badań.

Natomiast w dniu 16.08.2017r. o godz. 900 – 1300 Ośrodku Kultury w Czerminie przeprowadzone zostaną BADANIA KRWI oraz ODBIÓR KAŁÓWEK

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 28 LIPCA 2017R.

Informacje dodatkowe:

– na wszystkie badania należy zabrać ze sobą Dowód Osobisty

– wyniki zostaną wysłane za pośrednictwem poczty na wskazany przez pacjenta adres

– zapisy przeprowadzane są przez Urząd Gminy w Czerminie pod nr tel. (62) 741 60 31 lub osobiście Urząd Gminy – biuro podawcze