Wójt Gminy Czermin podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czermin Nr XXVIII/148/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie określania zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Czermin dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz osób wyjątkowo zasłużonych promocji Gminy Czermin,

Stypendium otrzymali:

1. Balcer Julia

2. Bestwina Nicola

3. Dobrychłop Maria

4. Grzegorek Zuzanna

5. Jańczak Maciej

6. Kuźnicka Klaudia

7. Marciniak Monika

8. Orszulak Martyna

9. Potocka Michalina

10. Staszak Kornelia

11. Stencel Daniel

12. Stróżczyk Julia

13. Typańska Klaudia

14. Wasiewicz Maria

15. Wojcieszak Agnieszka