Wójt Gminy Czermin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym nr 22 w miejscowości Skrzypnia wraz z przynależnościami i ułamkową częścią gruntu

Pobierz pełen tekst ogłoszenia
Szczegółowe warunki przetargu