Wójt Gminy Czermin informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni, wywieszony został wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu, tj. lokal użytkowy nr 2U zlokalizowany w budynku nr 1A w Czerminie na działce ewidencyjnej 72/8 o ogólnej powierzchni 0,29 ha.

Pobierz ogłoszenie