W 2018 roku pięć par z terenu gminy Czermin obchodziło Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji w dniu 05.10.2018r. przybyłym do Urzędu Gminy Jubilatom zostały wręczone medale Prezydenta RP, listy gratulacyjne i kwiaty. Spotkanie odbyło się tradycyjnie w sali posiedzeń Urzędu z udziałem Wójta Sławomira Spychaja, Zastępcy Wójta Marietty Cierniak, Skarbnika Gminy Jarosława Kowalskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Czermin Roberta Mikołajczaka oraz pracownika Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzaty Witkowskiej.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:

  1. Krystyna i Tadeusz Mikołajczykowie
  2. Kazimiera i Wojciech Słowińscy
  3. Lidia i Jan Grzybowscy
  4. Anna i Kazimierz Marciniakowie
  5. Danuta i Jan Łuczakowie