Uprzejmie informujemy, iż w okresie od marca do grudnia 2022 roku w  Środowiskowym Domu Samopomocy będzie pełnił dyżury specjalista terapii uzależnień.

Dyżurować będzie w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinach od 14.00 do 18.00.

Szczegółowy harmonogram:

30 marca,
27 kwietnia,
25 maja,
29 czerwca,
27 lipca,
31 sierpnia,
28 września,
26 października,
30 listopada,
28 grudnia.

W przypadku zmiany terminu dyżuru poinformujemy o tym na stronie oraz FB gminy.