Gmina Czermin otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 7.663,00 zł na wsparcie realizacji przedsięwzięcia p.n. „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach z gatunku dąb szypułkowy i usunięcie krzewów w zabytkowym parku podworskim w miejscowości Wieczyn”. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano w parku wpisanym do rejestru zabytków położonym w miejscowości Wieczyn na  działce nr 40 (ark. mapy 27 obręb Wieczyn) zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew u 35 szt. dębów szypułkowych oraz wykonanie czyszczenia podszytu tj. usunięcie krzewów, a także prace porządkowe i rozdrobnienie gałęzi rębakiem z wywozem.

Gmina Czermin w dniu 8 października 2018 r. podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań na w/w przedsięwzięcie.

www.wfosgw.poznan.pl