W dniu 30.10.2020r. zakończono realizację projektu pn. „Ćwiczą starsi, ćwiczą młodzi, sport nikomu nie zaszkodzi – zagospodarowanie terenu przy sali w Strzydzewie”.

W ramach zadania utwardzono teren pod gry zespołowe z betonowej kostki brukowej o powierzchni 328,36m2 oraz namalowano elementy gier – klasy i ślimaka
o powierzchni 6,787m2.

Ponadto zamontowano:

  • elementy siłowni zewnętrznej – 3szt.,
  • ławki parkowe – 3szt,
  • kosze na śmieci – 2szt
  • tablicę informacyjną.

W prace przy realizacji projektu zaangażowali się również  mieszkańcy Strzydzewa. Koszty kwalifikowane  zadania wyniosły 68 600,01 , z czego 30 000,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.