Czermin, dn. 03.02.2023r. 

WÓJT Gminy Czermin
63 – 304 Czermin
woj. wielkopolskie                                                                              
RB.0113.8.2022

INFORMACJA

Wójt Gminy Czermin podaje do publicznej wiadomości wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych, które odbyły się w terminie od 17.01.2023r. do 31.01.2023r. z mieszkańcami miejscowości Wola Duchowna – części wsi Czermin, w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z części wsi Czermin na samodzielną miejscowość – wieś „Wola Duchowna” oraz z mieszkańcami miejscowości Żale – części wsi Czermin, w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z części wsi Czermin na samodzielną miejscowość – wieś „Żale”.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostały protokoły podsumowujące, które stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie na stronie internetowej Gminy Czermin, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czermin.

Z up. Wójta
/-/ mgr Marietta Cierniak
Zastępca Wójta

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Protokół - Wola Duchowna 112 KB
2 pdf Protokół - Żale 113 KB