Miło nam poinformować, iż Gmina Czermin zakwalifikowała się do etapu głosowania w konkursie „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Miło nam poinformować, iż Gmina Czermin zakwalifikowała się do etapu głosowania w konkursie „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.Celem głosowania jest wybór przez Uczestników Głosowania inicjatywy zgłoszonej przez wielkopolskie gminy dotyczące promowania i upowszechniania nowych i sprawdzonych inicjatyw i pomysłów w obszarze włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.
W konkursie bierze udział inicjatywa realizowana cyklicznie od 7 lata przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie , a mianowicie organizacja turnieju tańca dla uczestników środowiskowych domów samopomocy. W turnieju udział biorą również uczestnicy z powiatu jarocińskiego i pleszewskiego.  Turniej tańca ma charakter konkursowy i integracyjny.

Głosować można on-line  od 12.08. do 15.09.2016 roku za pośrednictwem strony internetowej: www.wielkopolskaotwarta.pl  Każdy Uczestnik Głosowania może głosować tylko raz w ciągu danego dnia na jeden wybrany przez siebie pomysł. W Głosowaniu mogą uczestniczyć osoby, które założyły konto na stronie Konkursu. W celu założenia konta na stronie internetowej wymagane jest podanie nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła. Rejestracja konta jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora Konkursu. Uczestnictwo w Głosowaniu jest dobrowolne i nieodpłatne.