Wójt Gminy Czermin informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie