K U R E N D A 
 
Urząd Gminy Czermin informuje, że do dnia 14 marca 2018r. rolnicy mogą składać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie „Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017”. Dotyczy to gospodarstw, w których powierzchnia gruntów ornych we wniosku o dopłaty była mniejsza niż 10 ha. Złożenie takiego oświadczenia w podanym wyżej terminie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r. Szczegółowe informacje oraz druki oświadczeń można otrzymać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie (tel. 62/74 20 101). Informację o zasadach składania i wypełniania w/w oświadczenia można pobrać również z naszej strony internetowej: www.czermin.wlkp.pl z zakładki Aktualności. 
 
Informujemy, że z dniem 28.02.2018 r. wchodzą w życie zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.