Gmina Czermin

Kategoria: Aktualności

Przebudowa dróg gminnych na łącznej długości ok. 1,5 km w miejscowościach: Broniszewice, Czermin, Łęg, Psienie Ostrów i Wieczyn.

W ramach zadania przebudowano drogi gminne na łącznej długości ok. 1,5 km w miejscowościach: Broniszewice, Czermin, Łęg, Psienie Ostrów i Wieczyn. Roboty budowlane obejmowały m.in.: przebudowę drogi gminnej w m. Broniszewice dz. 270, 264, 274 ark. m. 2 na długości ok. 420 mb i szerokości ok. 3,5 mb, w tym: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie poboczy, przebudowę chodnika, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; przebudowę drogi gminnej w m. Broniszewice dz. 78,70 ark. m. 1 na długości ok. 184 mb i szerokości ok. 4,1 mb, w tym: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie poboczy, wykonanie zjazdów, wykonanie odwodnienia, wykonanie oznakowania pionowego przebudowę drogi gminnej w m. Łęg dz. 25, 36, 13 ark m. 13 na długości ok. 134 mb i szerokości ok. 4,1 mb, w tym: roboty przygotowawcze,...

Czytaj więcej...

Komunikat Wójta Gminy Czermin

Wójt Gminy Czermin przypomina, że do 31.10.2018 roku, rolnicy poszkodowani przez suszę mogą składać wnioski o pomoc do ARiMR w Pleszewie. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód. Do Urzędu Gminy w roku 2018 wpłynęło 439 wniosków o oszacowanie szkód. Niestety nie wszystkie uprawy, które wskazali poszkodowani rolnicy, można było uwzględnić. Zgodnie z wytycznymi Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na terenie powiatu pleszewskiego nie została objęta okresem raportowania – uprawa kukurydzy.  W związku z czym nie mogą być uwzględnione szkody poniesione w jej uprawie. Należy zaznaczyć również, że dopiero od 7 września 2018 roku uwzględniono straty w ziemniakach, a dopiero od 24 września 2018 roku można uwzględnić straty poniesione w uprawie buraka...

Czytaj więcej...

Podsumowanie XIX edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”

W dniu 8 października 2018 roku w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala XIX edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Z terenu Gminy Czermin nagrody finansowe otrzymali: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Promyk” z Broniszewic, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II z Czermina, Ośrodek Kultury w Czerminie, Ośrodek Kultury w Żegocinie, Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin oraz Przedszkole w Czerminie. Łączna suma przyznanych nagród to 32 tys....

Czytaj więcej...

Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

W 2018 roku pięć par z terenu gminy Czermin obchodziło Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji w dniu 05.10.2018r. przybyłym do Urzędu Gminy Jubilatom zostały wręczone medale Prezydenta RP, listy gratulacyjne i kwiaty. Spotkanie odbyło się tradycyjnie w sali posiedzeń Urzędu z udziałem Wójta Sławomira Spychaja, Zastępcy Wójta Marietty Cierniak, Skarbnika Gminy Jarosława Kowalskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Czermin Roberta Mikołajczaka oraz pracownika Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzaty Witkowskiej. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali: Krystyna i Tadeusz Mikołajczykowie Kazimiera i Wojciech Słowińscy Lidia i Jan Grzybowscy Anna i Kazimierz Marciniakowie Danuta i Jan Łuczakowie...

Czytaj więcej...

Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP

W dniu 27 września br. Gmina Czermin podpisała umowę na zakup sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych.  Środki finansowe pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Podpisanie umowy miało miejsce w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Gminę Czermin reprezentował Wójt Sławomir Spychaj oraz Skarbnik Jarosław Kowalski. Natomiast ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości umowę podpisał Mikołaj Pawlak Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Kwota otrzymana przez Gminę Czermin to 46 795,32 zł. Do tej kwoty Samorząd Gminy Czermin zobowiązany jest dołożyć 1 % ze środków własnego budżetu. Z powyższych środków skorzystają wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy...

Czytaj więcej...

Petycja na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 tj. z dnia 2016.04.04) Dyrektor Szkoły Podstawowej* Dane Podmiotu wnoszącego petycje znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05). Data dostarczenia zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 tj. z 2017.03.02). Preambuła Petycji: Dnia 20 sierpnia 2018 r. rozpoczęła się V edycja Programu “Wzorowa Łazienka”.  Ze szczegółami Programu można zapoznać się pod adresem URL: http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA. W związku z powyższym, kierując się uzasadnionym interesem społecznym, wnosimy o podjęcie następującego działania: Treść petycji: 1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 2 pkt...

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy na budowę Orlika w Żegocinie

W dniu 28 września 2018 roku podczas oficjalnego otwarcia boiska sportowego w Broniszewicach podpisana została umowa o dofinansowanie budowy Orlika w Żegocinie. Umowę podpisali: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski i przedstawicielki Stowarzyszenia Miłośników Wsi Żegocin: Prezes Zofia Zawada oraz Skarbnik Iwona Twardowska. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata...

Czytaj więcej...

Straż Pożarna

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support