W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czermin w okresie wakacji letnich w 2021 roku” prosi się organizacje pozarządowe, które nie biorą udziału w konkursie, o zgłaszanie propozycji osób do udziału w pracach komisji konkursowej, której celem będzie opiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie ofert. Osoby należy zgłaszać do 26 maja 2021 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Wypełnione formularze proszę składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy .

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 doc zaproszenie do prac komisji - formularz 14 KB