WÓJT GMINY CZERMIN  O G Ł A S Z A I rokowania na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących dawny zespół dworsko – parkowo – folwarczny w miejscowości Skrzypnia

Nieruchomości położone są w miejscowości Skrzypnia gm. Czermin, pow. pleszewski, woj wielkopolskie, oznaczone jako działki nr:  276/3 ark. mapy 1  o pow. 1,34 ha , księga wieczysta  KZ1P/00023556/2  i nr  276/4 ark. mapy 1 o pow. 2,48 ha, KZ1P/00023665/9.  Działy III i IV KW nr KZ1P/00023556/2 są wolne od wpisów. W dziale III KW KZ1P/00023665/9 znajduje się ostrzeżenie, że na tej nieruchomości znajduje się zabytek, dział IV jest wolny od wpisów.

Całość w załącznikach!