Wiedza o zagrożeniach

Z pewnością za mała, by mogła dać ofiarom sytuacji kryzysowych wszelkie potrzebne umiejętności w walce z zagrożeniem lub minimalizowaniem jego skutków.

Dlatego właśnie Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK) – obecnie Wydział Bezpieczeństwa       i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK) – Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zorganizował akcję informacyjną i wydaje ulotki traktujące o różnych zagrożeniach, z którymi można się spotkać w codziennym życiu.

Celem ulotek jest przybliżenie szeroko rozumianej tematyki zagrożeń oraz sposoby radzenia sobie z ich skutkami.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ich treścią.

Mamy nadzieję, że okażą się one pomocne i przyczynią się do zainteresowania tematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa i uniknięcia skutków opisywanych zagrożeń.

Bezpiecznie na wakacjach
Bepieczna rodzina
Burza
Chemiczne
Grypa

Grypa
Grypa ah1n1
Powódź

Sepsa

Trzęsienie ziemi

Zabytki

Zima