KOMUNIKAT !

Urząd Gminy w Czerminie przypomina, że od 1 marca 2023 r., nie będą odbierane worki z odpadami „bio” (brązowe worki). Worki na odpady „bio” zostaną zastąpione pojemnikami.
Przypominamy, że po odbiór pojemnika może zgłosić się osoba, która nie zadeklarowała, że posiada  kompostownik. Pojemniki odebrać można w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czerminie, Czermin 1B.