Przypominamy! Udział w Narodowym Spisie Powszechnym to Twój obowiązek!

Termin mija 30 września br.