Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Grab nad rzeką Grabówką

Wójt Gminy Czermin informuje, że w związku z realizacją zadania „remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Grab nad rzeką Grabówką” od dnia 16.05.2022 roku wprowadza się na czas około 5 miesięcy tymczasową organizację ruchu. W związku z powyższym należy spodziewać się ograniczenia prędkości do 40km/h, zmniejszenia przepustowości drogi oraz ograniczenia płynności ruchu przez wprowadzenia ruchu wahadłowego.

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Wójt Gminy Czermin
/-/ Sławomir Spychaj