Gmina Czermin w roku 2020 realizowała zadania związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach umowy o dofinansowanie zadania ze środków Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 119/2020 z dnia 13 sierpnia 2020r. Zadania swym zakresem obejmowały przebudowę dróg w miejscowościach:

  • nr 403 ark. m. 1 obręb Żbiki na odcinku o długości 464,00mb i szerokości od 4,00 do 4,50mb
    o nawierzchni z kruszywa granitowego łamanego. Rodzaj prac: polegał na mechanicznym wykonaniu koryta na całej szerokości drogi, mechanicznym profilowaniu oraz zagęszczeniu dna koryta, wykonaniu warstwy odsączajacej z piasku gr. 10cm na odcinku o długości 0,100km, wykonaniu oraz mechanicznemu zagęszczeniu nawierzchni z kruszywa kamiennego gr. 10-15cm,  profilowaniu poboczy gruntowych. Roboty zakończono 22 października 2020r. Całkowita wartość zadania wynosi 106.711,57zł. Wartość dofinansowania wynosi 51.000,00zł. (1)
  • nr 316, 44/1, 55 ark. m. 2 obręb Broniszewice na odcinku o długości 558,00 mb i szerokości od 4,00 do 4,20mb o nawierzchni z kruszywa granitowego łamanego. Rodzaj prac polegał na  mechanicznym wykonaniu koryta na całej szerokości drogi, mechanicznym profilowaniu oraz zagęszczeniu dna koryta gr. 15 do 20cm, wykonaniu oraz mechanicznemu zagęszczeniu nawierzchni z kruszywa kamiennego gr.15cm, profilowaniu poboczy gruntowych. Roboty zakończono 22 października 2020r. Całkowita wartość zadania wynosi 102.900,00. Wartość dofinansowania wynosi 61.000,00zł. (2)
  • nr 146 ark. m. 32 obręb Czermin, miejscowość Żale, na odcinku o długości 350,00mb i szerokości od 4,00mb do 4,20mb o nawierzchni z kruszywa granitowego łamanego. Rodzaj prac polegał na  mechanicznym wykonaniu koryta na całej szerokości drogi, mechanicznym profilowaniu oraz zagęszczeniu dna koryta gr. 15 do 20cm, wykonaniu oraz mechanicznemu zagęszczeniu nawierzchni z kruszywa kamiennego gr.15cm,  profilowaniu poboczy gruntowych. Roboty zakończono 30 października 2020r. Całkowita wartość zadania wynosi 70.000,00zł Wartość dofinansowania wynosi 38.000,00zł.(3)