Czermin, dnia 22 lutego 2022 roku.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czermin,

               W dniu 21 lutego 2022 roku na sesji   Radni Gminy Czermin po zapoznaniu się z przedstawioną koncepcją Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. zo.o. za pośrednictwem pełnomocnika BBF sp. zo.o, a dotyczącą   budowy linii kolejowych Sieradz – Kalisz- Pleszew oraz budowy linii kolejowej na odcinku Pleszew – Poznań i analizie poszczególnych trasowań zajęli  stanowisko w której stwierdzili , że proponowane rozwiązania naruszają integralność zarówno gospodarstw indywidualnych jak i prowadzonych usług użyteczności publicznej.

        Wobec powyższego, iż proponowane warianty przebiegają na obszarze miejscowości Czermin, Wola Duchowna, Mamoty, Skrzypnia, Strzydzew i Pieruchy zapraszam na spotkanie mieszkańców, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli wziąć udziału w spotkaniach, które mają miejsce w dniach 28.02.2022r., 01.03.2022r. i 02.03.2022r. w dniu 02 marca 2022 r., o godzinie 18.00 w Sali Ośrodka Kultury w Czerminie ( wszystkie spotkania są spotkaniami otwartymi  dla  mieszkańców).

 Wójt Gminy Czermin

                                                                                /-/ mgr Sławomir Spychaj