Przebudowa i budowa dróg gminnych w latach 2019-2021

Gmina Czermin w latach 2019-2021 dokonała przebudowy i budowy dróg gminnych o łącznej długości około 5,7 km na łączną kwotę ok. 1 088 868,00 zł. Inwestycje przeprowadzono w  miejscowościach: Czermin, Grab, Pieruchy, Pieruszyce, Skrzypnia, Strzydzew, Wieczyn, Żale i Żbiki.