Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin zakończyło realizację projektu pn: „Śladami przeszłości” – wydanie folderu poświęconego rodowi Chłapowskim połączone z wystawą zdjęć archiwalnych. W ramach zadania został wydany folder w ilości 1000 szt., przedstawiający dorobek rodu Chłapowskich i ich wkład w kulturalny rozwój mieszkańców obszaru LGD, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Żegocin. Promocja publikacji połączona z wystawą fotograficzną pn: „Subtelny blask codzienności” miała miejsce w dniu 18 maja br. podczas Nocy Muzeów. Projekt zrealizowano ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Całkowity koszt wykonania zadania 5 500 zł.