Gmina Czermin zakończyła realizację projektu pt: „Budowa budynku socjalnego na terenie rekreacyjno-sportowym miejscowości Czermin”. W ramach projektu wybudowano ogólnodostępny budynek socjalny – węzeł sanitarny o pow. 19,50m2 na potrzeby istniejącego terenu rekreacyjno – sportowego. Kontener z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym składa się z pomieszczenia wc damskiego, wc męskiego i wc dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępny budynek socjalny został postawiony w bezpośrednim sąsiedztwie boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej, boiska do tenisa ziemnego, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw. Projekt zrealizowano ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 60 516,00 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 49 948,96 zł.