ba1


Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 15.04.2013r.

Wnioskodawca: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Czerminie

Tytuł projektu: „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – turystyczne w miejscowości Czermin”

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 15.04.2013r.

Wnioskodawca: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Czerminie

Tytuł projektu:

„Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – turystyczne  w miejscowości Czermin”

– współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007 – 2013

Cel projektu:

Poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez utworzenie i udostępnienie miejsca rekreacyjno – turystycznego zlokalizowanego w sąsiedztwie zabytkowego obiektu.

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 13.09.2013r.

Wartość projektu:                      42 716,26 zł.

Kwota dofinansowania:              21 000,00 zł.

 

Zakres operacji:

– Roboty ziemne

– Utwardzenie nawierzchni chodników i kręgów z kostki  

   betonowej

– Założenie trawników i nasadzenia wieloletnie

– Odnowienie toalet publicznych

– Inne elementy zewnętrzne

 

gm01

gm02

gm03

gm04

gm05

gm06

gm07

gm08

male tablica

W wyniku realizacji operacji został zagospodarowany teren na cele rekreacyjno – turystyczne w miejscowości Czermin”