„Remonty świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie przyległych terenów poprzez budowe placów zabaw i boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Czermin”

Wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Czerminie.  

Wniosek o przyznanie pomocy, złożony w dniu 24.03.2009r.

Wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Czerminie. 

Projekty współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 24.03.2009r.

Wnioskodawca:  Ośrodek Kultury w Czerminie

Tytuł projektu:

„Remonty świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie przyległych terenów poprzez budowę placów zabaw i boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Czermin „

– współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 

Cel projektu:

Poprawa standardu infrastruktury pełniącej funkcje społeczno – kulturalne i sportowe  w gminie poprzez remonty świetlic wiejskich, budowę placów zabaw oraz boisk wielofunkcyjnych

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 17 września 2009r.

Wartość inwestycji:                       730.619,07 zł.

Kwota dofinansowania :              444.125,00 zł.

 

Zakres inwestycji:

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grab wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu:

– zmiana pokrycia dachu

– dach nad kuchnią i wejściem głównym

– renowacja konstrukcji drewnianej

– instalacja oświetleniowa

– podłoga w sali

– roboty malarskie

– plac zabaw

 

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęg wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu:

– licowanie ścian

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

– roboty malarskie

– plac zabaw

– utwardzenie terenu

– ogrodzenie terenu

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieruszyce wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu:

– termorenowacja dachu – roboty rozbiórkowe

– termorenowacja dachu – wykonanie nowego pokrycia

– instalacja odgromowa

– remont węzła sanitarnego

– wymian stolarki okiennej i drzwiowej

– renowacja wejść do budynku

– odbudowa boiska

– boisko do koszykówki

– utwardzenie terenu

– zieleń

– plac zabaw

– ogrodzenie terenu

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Psienie Ostrów:

– plac zabaw

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzydzew wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu:

– roboty rozbiórkowe węzła sanitarnego

– remont węzła sanitarnego

– termoizolacja sufitu

– roboty malarskie

– utwardzenie terenu działki budowlanej

– plac zabaw

 

Remont świetlicy w miejscowości Wieczyn wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu:

– licowanie ścian

– roboty malarskie

– rekonstrukcja stolarki drzwiowej oraz wejścia głównego

– sufit podwieszany

– wyposażenie

– utwardzenie terenu

– plac zabaw

– ogrodzenie placu zabaw

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Żbiki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu:

– wyposażenie

– plac zabaw

– ogrodzenie placu zabaw

Inwestycja została zakończona w dniu  29.09.2010r.