„Budowa polegająca na nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku celem lokalizacji świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Skrzypnia”

Wnioskodawca:  Gmina Czermin

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 11.03.2009r.

 

Wnioskodawca:  Gmina Czermin

Tytuł projektu:

„Budowa polegająca na nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku celem lokalizacji świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Skrzypnia”

– współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 

Cel projektu:

Rozwój aktywności społeczno – kulturalnej mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej.

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 17 września 2009r.

Wartość inwestycji:                       662.591,40 zł.

Kwota dofinansowania :              I Etap: 209.247,00 zł.,

II Etap 193.673,00 zł.

 

Zakres inwestycji:

I Etap:

Wykonane prace w ramach kosztów inwestycyjnych:

– roboty przygotowawcze

– fundamenty i konstrukcja nośna

– roboty murowe

– dach

– stolarka

– instalacja c.o.

– instalacja wodociągowa

– instalacja kanalizacji wewnętrznej

– instalacja kanalizacji sanitarnej zewnętrznej

– osadnik gnilny bezodpływowy trzykomorowy

 

Wykonane prace w ramach kosztów ogólnych:

– dokumentacja techniczna

 

II Etap:

Wykonane prace w ramach kosztów inwestycyjnych:

– tynki i okładziny

– sufit podwieszany

– podkłady i posadzki

– roboty malarskie

– elewacja

– instalacje oświetlenia gniazd wtykowych

– instalacja odgromowa

– kotłownia

– instalacja wentylacji mechanicznej

– utwardzenie terenu

– utwardzenie zjazdu

 

Wykonane prace w ramach kosztów ogólnych:

– obsługa inspektora nadzoru

 

Inwestycja została zakończona w dniu  29.03.2011r.