Organizacja szkolenia z grafiki komputerowej oraz wydanie folderu turystycznego Gminy Czermin

Wnioskodawca: Gmina Czermin

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 20.07.2012r.

Wnioskodawca: Gmina Czermin

Tytuł projektu:

„Organizacja szkolenia z grafiki komputerowej oraz wydanie folderu
turystycznego Gminy Czermin”

Cel projektu:

Wzrost integracji i aktywności mieszkańców obszaru LGD oraz promocja dziedzictwa kulturowego poprzez organizację szkolenia z grafiki komputerowej
i wydanie folderu turystycznego Gminy Czermin.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 08.11.2012r.

Wartość projektu: 11 831,21zł
Kwota dofinansowania: 7 587,04 zł

Zakres operacji:

organizacja szkolenia z podstaw grafiki komputerowej w oparciu o programy
Corel Draw i Photoshop
– opracowanie i wydruk folderu turystycznego gminy Czermin w ilości 1000 szt.

Realizacja projektu została zakończona w dniu 30.03.2013r.

 bro1

bro2

bro3

fot0

fot1