Stowarzyszenie „Miłośników Sołectwa Czermin” zakończyło realizację projektu pn: „Cykl spotkań edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia”. W ramach projektu przeprowadzono cykl spotkań edukacyjnych z dietetykiem i trenerem personalnym w zakresie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Odbyły się 3 spotkania z dietetykiem, w trakcie których zostały przedstawione zasady zdrowego żywienia i komponowania prawidłowego dobowego jadłospisu na podstawie piramidy zdrowego żywienia. Ponadto odbyły się zajęcia teoretyczne i praktyczne z trenerem personalnym.  Celem spotkań było pobudzenie aktywności ruchowej i wyjaśnienie zasad codziennej gimnastyki. Zajęcia kondycyjno-wzmacniające odbywały się w sali gimnastycznej ZSP w Czerminie, a zajęcia nordic walking na szlakach na terenie gminy.  W ramach projektu dokonano również pomiarów składu ciała uczestników zajęć na początku i końcu cyklu treningowego.  Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w okresie od kwietnia do listopada. Na zajęcia praktyczne zapisało się 30 osób . Projekt zrealizowano ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Całkowity koszt projektu wyniósł 6500 zł.