„Remont Wigwamu oraz budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w miejscowości Mamoty”

W dniach 21.08.2012r.- 27.06.2013r. trwała realizacja projektu pn: „Remont Wigwamu oraz budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w miejscowości Mamoty” W ramach projektu zrealizowano nast. zadania:

  • Ogrodzenie placu zabaw
  • Remont wigwamu i zagospodarowanie terenu wokół
  • Budowa piaskownic
  • Zakup altan ogrodowych
  • Montaż pompy Abisynki
  • Zakup wyposażenia placu zabaw

ma0

ma1

ma2

ma4

ma5

ma6