Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pieruchy ”Nasza Wieś”

Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacyjne w miejscowości Pieruchy

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pieruchy ”Nasza Wieś”

Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacyjne w miejscowości Pieruchy

Cel projektu: celem operacji jest stworzenie miejsca do rekreacji i wzrostu integracji wśród mieszkańców, poprzez zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne.

Zakres operacji:

  • Roboty ziemne
  • Ogrodzenie terenu
  • Wyposażenie terenu

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 20.07.2012r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 28.01.2013r.

Wartość projektu: 21 492,25zł

Kwota dofinansowania: 17 193,80

DSC1

DSC2

DSC3

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013