ba1

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sportu Gminy Czermin „Trzy do Zera”

Tytuł projektu: Organizacja wydarzeń sportowych  i rekreacyjnych na obszarze LGD „Wspólnie dla Przyszłości”

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sportu Gminy Czermin „Trzy do Zera”

Tytuł projektu: Organizacja wydarzeń sportowych  i rekreacyjnych na obszarze LGD „Wspólnie dla Przyszłości”

Cel projektu:   celem projektu była poprawa zdrowia i promocja aktywnego trybu życia poprzez imprezy i zajęcia sportowe  na terenie LGD „Wspólnie dla Przyszłości

Zakres operacji:  

Organizacja:

-Zajęć z aerobiku z instruktorem

  -Zajęć z Nordic Walking z instruktorem  

-Turnieju Wsi

-Szkolenia i warsztaty z techniki gry w piłkę nożną  

-Turnieju piłki siatkowej  im. Dariusza Pańczaka

-Spływów kajakowych

 

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 10.05.2014r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 02.12.2013r.

Realizacja projektu została zakończona 29.09.2014r.

 

Wartość projektu: 10 021,56zł

Kwota dofinansowania:  7 998,50zł 

     DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

lgd01

lgd02

lgd03

lgd04

lgd05

lgd06

lgd07

lgd08

lgd09

lgd10

lgd11

lgd12

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013