„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czermin”

Wnioskodawca: Gmina Czermin

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 17.02.2010r.

Wnioskodawca: Gmina Czermin

Tytuł projektu:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin”

– współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

 

Cel projektu:

Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Czermin poprzez

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 26 stycznia 2011r.

Wartość inwestycji:           707 510,32 zł.

Kwota dofinansowania :     431 771,04 zł.

 

Zakres inwestycji:

Zakres prac stanowiących koszty inwestycyjne:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin. Prace obejmowały wykonanie ogółem 57 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w następujących miejscowościach:

– Broniszewice – 6 szt.

– Czermin – 3 szt.

– Grab – 6 szt.

– Łęg – 5 szt.

– Pieruchy – 4 szt.

– Pieruszyce – 5 szt.

– Psienie Ostrów – 2 szt.

– Skrzypnia – 3 szt.

– Strzydzew – 1 szt.

– Wieczyn – 8 szt.

– Żale – 2 szt.

– Żbiki – 3 szt.

– Żegocin – 9 szt.

 

Zakres prac stanowiących koszty ogólne:

– dokumentacja projektowo – kosztorysowa

– zakup map

– Inspektor Nadzoru

 

Inwestycja została zakończona w dniu 31.08.2012 r.

ocz0

ocz1

ocz2

ocz3

ocz4

ocz5