W dniu 30 czerwca 2019 roku na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Publicznych w Czerminie odbył się fetyn zorganizowany przez Gminę Czermin w ramach projektu pn: „Organizacja imprezy integracyjno – sportowej dla mieszkańców sołectw i osiedli z obszaru Lokalnej Grupy Działania”. Impreza została sfinansowana ze środków PROW na lata 2012-2020w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.