ba1

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz integracji i edukacji wsi Grab

Tytuł projektu: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i edukacji wsi Grab „Razem”

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz integracji i edukacji wsi Grab

 

Tytuł projektu: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i edukacji wsi Grab „Razem”

Cel projektu: Wzrost integracji i aktywności mieszkańców obszaru LGD „Wspólnie dla Przyszłości”

Zakres operacji:

Budowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych: Uprawa gruntu pod boiska, wysiew nawozów, wykonanie oprysków, wysiew trawy, pielęgnacja i nawadnianie, koszenie, zakup i montaż piłkochwytów, zakup siatek do bramek piłki nożnej, zakup siatek do siatkówki, Zakup i montaż bramek do piłki nożnej, zakup i montaż słupów do siatkówki i stojaka do sędziego, zakup i montaż ławek.

 

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 20.07.2012r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 12.02.2013r.

Realizacja projektu została zakończona 30.11.2013r.

 

Wartość projektu: 22878,91zł

bro1

bro2

bro3

bro4


DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013