Program współpracy gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na na 2021 rok