Uchwała Nr LVIII/307/23 Rady Gminy Czermin z dnia 30 października 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” w załączeniu.

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024r. 230 KB