Trwa realizacja inwestycji pn. Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Czermin.

Wykonawcą zadania jest: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe MARZYŃSKI Sp. z o.o.  Sp. K. z Jarocina.

Na wykonie zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 4.886.659,23 zł. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja II.

Inwestycja obejmuje przebudowę 10 odcinków dróg gminnych.

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to miesiąc październik 2024r.

 

Droga w miejscowości Strzydzew nr 625 038P – ok. 0,55 km

 

Droga w miejscowości Psienie – Ostrów nr 625 024P – ok. 0,54 km,