W dniu 12 września 2021 roku na boisku sportowym w Pieruszycach odbył się Międzypokoleniowy Festyn Integracyjny.

Festyn zorganizowało Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Czermin „Trzy do Zera” w partnerstwie z Gminą Czermin.

Podczas imprezy nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, dla których zorganizowano m.in. dmuchane zamki, ponadto serwowano m.in. grochówkę, kiełbaski czy placek drożdżowy. Festyn przebiegał w sportowej atmosferze, albowiem poszczególne sołectwa wystawiły swoich reprezentantów do różnych konkurencji sportowych. Mieszkańcy poszczególnych wsi zmierzyli się m.in. w przenoszeniu sipą piłki, toczeniu beli czy skakaniu w worku od pyrek. Najlepsi okazali się mieszkańcy miejscowości Strzydzew, a kolejno po nich na podium stanęli mieszkańcy Pieruszyc i Broniszewic.

Projekt zrealizowano ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Całkowity koszt projektu wyniósł 12 937,30 zł.