Zarządzenie nr 27/2022 Wójta Gminy Czermin z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży  z terenu Gminy Czermin w 2022 roku.