OFERTA – działka na sprzedaż w miejscowości Wieczyn

Działka nr 55/6
Powierzchnia: 3650 m2
Lokalizacja: Wieczyn, położona w centrum wsi, dojazd z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej.

 

OFERTA – działka na sprzedaż w miejscowości Wieczyn

Działka nr 55/6
Powierzchnia: 3650 m2
Lokalizacja: Wieczyn, położona w centrum wsi, dojazd z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej.

Stan prawny: działka jest własnością Gminy Czermin.

 

Przeznaczenie: symbol z planu zagospodarowania przestrzennego:

10.55 MNU, UHR:

– tereny mieszkalnictwa i usług towarzyszących, tereny usług handlu i rzemiosła

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym, zabudowa towarzysząca o funkcji gospodarczej, garaże.

Przeznaczenie uzupełniające: usługi handlu, rzemiosła i niematerialne – wbudowane i w budynkach wolnostojących

Infrastruktura: Działka z możliwością przyłącza energii elektrycznej, sieci wodociągowej, telefonicznej i w perspektywie kanalizacji.

Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony.

Nowy-1

Nowy-2