Oferta inwestycyjna Działka nr 142 (ark. m. 32) położona w miejscowości Żale (obręb Czermin) – nr działki ulegnie zmianie po podziale ewidencyjnym nieruchomości na wniosek właściciela.

 

Oferta nr 6 Działka nr 142 (ark. m. 32) położona w miejscowości Żale (obręb Czermin) – nr działki ulegnie zmianie po podziale ewidencyjnym nieruchomości na wniosek właściciela.

Powierzchnia: ulegnie zmianie po podziale ewidencyjnym na wniosek właściciela nieruchomości.

Przeznaczenie: brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwość zabudowy w/w nieruchomości budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem gospodarczo-garażowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na podstawie wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (nr RB.6730.53.6.2011 z dn. 24.10.2011r., RB.6730.54.6.2011 z dn. 24.10.2011r., RB.6730.55.6.2011 z dn. 24.10.2011r., RB.6730.56.6.2011 z dn. 24.10.2011r.).

 

Stan prawny: własność osoby fizycznej.

Kontakt: tel. 600 530 008

Osoba fizyczna wyraziła pisemną zgodę na umieszczenie w/w informacji przez Gminę Czermin na stronie internetowej www.czermin.wlkp.pl oraz przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) z przeznaczeniem ich do wykorzystania w przedmiocie sprzedaży.