Oferta inwestycyjna Działka nr 118 (ark. m. 1) położona w miejscowości Mamoty (obręb Mamoty) – nr działki ulegnie zmianie po podziale ewidencyjnym nieruchomości na wniosek właściciela.

Oferta nr 3 Działka nr 118 (ark. m. 1) położona w miejscowości Mamoty (obręb Mamoty) – nr działki ulegnie zmianie po podziale ewidencyjnym nieruchomości na wniosek właściciela.

Powierzchnia: ulegnie zmianie po podziale ewidencyjnym na wniosek właściciela nieruchomości.

Przeznaczenie: brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwość zabudowy w/w nieruchomości budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem garażowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na podstawie wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (nr RB 7331/60-6/10 z dn. 07.02.2011r., RB.6730.35.8.2011 z dn. 08.08.2011r., RB.6730.36.7.2011 z dn. 08.08.2011r., oraz RB.6730.38.8.2011 z dn.08.08.2011r.).

 

Stan prawny: własność osoby fizycznej.

Kontakt: tel. 606 631 732

Osoba fizyczna wyraziła pisemną zgodę na umieszczenie w/w informacji przez Gminę Czermin na stronie internetowej www.czermin.wlkp.pl oraz przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) z przeznaczeniem ich do wykorzystania w przedmiocie sprzedaży.