Pleszew, dnia 28 maja 2021 roku

 

K O M U N I K A T
W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
W POWIECIE PLESZEWSKIM

 

Szanowni Państwo

Z dniem 7 czerwca 2021 roku do odwołania przywraca się stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych w Pleszewie, Czerminie, Choczu, Dobrzycy, Gizałkach i Gołuchowie. Mecenasi udzielają porad prawnych według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Szczegóły dotyczące zapisów na bezpłatne porady prawne dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pleszewie: https://bip.powiatpleszewski.pl/ w zakładce: „Rezerwacja wizyt”.

Traci moc komunikat o zawieszeniu punktów porad prawnych w Powiecie Pleszewskim z dnia 17 marca 2020 roku.

Maciej Wasielewski
-//-
Starosta Pleszewski