Biblioteka Publiczna Gminy Czermin pozyskała w tym roku na zakup nowości wydawniczych kwotę 5.000 zł.

Środki te pozyskiwane są w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.”