Biblioteka Publiczna Gminy Czermin jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki

”Kraszewski. Komputery dla bibliotek„ Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono : komputery stacjonarne,  laptopy, drukarkę oraz projektor.

Koszt zadania ogółem wyniósł : 15.895 zł. z tego 13.509 zł dofinansowania z Instytutu Książki, wkład własny wyniósł  2.386 zł.