Przedłużony termin składania wniosków o raport oszacowania szkód do dnia 15.09.2023r.

Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym jest złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem APLIKACJI „Zgłoś szkodę rolniczą”. Złożenie ww. wniosku jest KONIECZNE do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

Rolnik, który chce mieć przeprowadzone dodatkowe szacowanie szkód przez Komisję może to zgłosić w tut. Urzędzie.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami komisja powinna oszacować szkody do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

SZACOWANIE STRAT PRZEZ KOMISJĘ JEST CZYNNOŚCIĄ DODATKOWĄ.

PODSTAWĄ SZACUNKU STRAT JEST ZGŁOSZENIE W APLIKACJI „ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ”.

Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej www.czermin.wlkp.pl z zakładki Informacje Lokalne.

 

Wójt

/-/ mgr Sławomir Spychaj