czermin2

Uprzejmie informujemy iż od 1 stycznia 2013r. na podstawie ustawy z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności  i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r. poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Wprowadzono szereg ułatwień m.in.:

usc