Propozycje wakacyjne w Gminie Czermin:

 

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Czerminie

Ośrodek Kultury w Żegocinie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II w Czerminie

Zespół Szkół Publicznych w Broniszewicach

Zespół Szkół Publicznych w Grabiu

Zespół Szkół Publicznych w Żegocinie

Świetlica Środowiskowa w Pieruszycach